Η μελέτη ενός έργου είναι απαραίτητη διαδικασία για την ανακαίνιση για την κοστολόγηση μιας ανακαίνισης;

Η μελέτη ενός έργου είναι απαραίτητη διαδικασία για την ανακαίνιση για την κοστολόγηση μιας ανακαίνισης;

Η εταιρία μας θεωρεί ότι η πιο σημαντική διαδικασία για μια ανακαίνιση είναι η σύνταξη της οικονομο-τεχνικής μελέτης. Είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα μετά την επίσκεψη του υπεύθυνου στο χώρο σας. Τι περιλαμβάνει η οικονομοτεχνική μελέτη:
• Καταγραφή των εργασιών
• Aποτύπωση του χώρου
• Δημιουργία κατόψεων (σχεδίων) αν και εφόσον απαιτείται
• Αναλυτική περιγραφή των εργασιών ανά ειδικότητα
• Αναλυτικό κόστος των εργασιών ανά ειδικότητα