Μπορεί η Art & Design, να αναλάβει την ανακαίνιση σπιτιού εκτός Θεσσαλονίκης;

Μπορεί η Art & Design, να αναλάβει την ανακαίνιση σπιτιού εκτός Θεσσαλονίκης;

Κατά περίπτωση, αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση σας σε οποιοδήποτε μέρος της Κεντρικής Μακεδονίας.